Nepal Israel Friendship Society

Board Members

 
President : Dorje Sherpa
 
       
  Vice President : Binok Maskay General Secretary : Sujit Kumar Shrestha  
       
  Secretary : Yogendra Raj Ghimire Treasurer : Khadak Bahadur Karki  
       
Members:
Prakash Babu Thapa Nilu Thapa (Maskay)  
       
  Lal Prasad Panday Shyam Acharaya  
       
  Shambhu Gautam    
       
drupal statistics module